Prace nurkowe – Spawanie podwodne

POGOTOWIE NURKOWE

Jesteśmy w stanie w ciągu 24h zorganizować własne zasoby i dojechać do miejsca zadania, by w wyjątkowej sytuacji nieść pomoc podwodną.

PRZEGLĄDY PODWODNE

 • Jednostek pływających
 • Ścianek szczelnych i budowli hydrotechnicznych
 • Dna zbiorników wodnych
 • Basenów pożarowych
 • Rurociągów
 • Innych obiektów

Wykonujemy przeglądy podwodne z możliwością bezpośredniego podglądu na wizje nurka podczas przebywania pod powierzchnią wody
Dodatkowo mamy możliwość udostępnienia na żywo sygnału online z wykonywanych prac podwodnych.

WYDOBYWANIE ZATOPIONYCH PRZEDMIOTÓW

 • Wraki
 • Elementy konstrukcji
 • Maszyny
 • Łodzie
 • Silniki
 • Materiały UXO

CIĘCIE I SPAWANIE PODWODNE

Cięcie podwodne różnego rodzaju materiałów min stali betonu drewna przy pomocy:
-elektrod ultratermicznych
-wody pod wysokim ciśnieniem
-narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych.
-materiałów wybuchowych

ZAKŁADANIE PLASTRÓW

FILMOWANIE I FOTOGRAFOWANIE OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD WODĄ

Obiektów znajdujących się pod wodą, w wysokiej rozdzielczości 4k, informacje zapisane na nośniku USB jesteśmy w stanie przekazać w razie potrzeby tuż po zakończeniu prac.

UKŁADANIE

 • Gabiony
 • Płyty
 • Konstrukcje betonowe
 • Materacy OVOLO, Tekstylnych
 • Umocnienia faszynowo-kamienne
 • Geowłókniny

BETONOWANIE PODWODNE

PRACE ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE NA

 • jazach
 • zaporach
 • śluzach wodnych
 • elektrowniach wodnych
 • wałach przeciwpowodziowych
 • kanałach
 • zbiornikach

Jak i innych budowlach hydrotechnicznych

NAPRAWY PODWODNE ŚCIANEK SZCZELNYCH

 • Betonowych
 • Stalowych
 • Drewnianych

NAPRAWY KADŁUBÓW JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH

PRACE PODCZYSZCZENIOWE

Polegające na odmulaniu, przy użyciu inżektorów, eżektorów, pomp
Czyszczenie z namułów-osadów kanałów doprowadzających lub odprowadzających wode ciepła/zimna z różnego rodzaju elektrowni.

ODMULANIE

PRACE PODWODNE WYMAGAJĄCE NIESTANDARDOWYCH ROZWIĄZAŃ

REMONTY, NAPRAWY, ZAKŁADANIE, DOSZCZELNIANIE

 • Zapór
 • Śluz
 • Jazów
 • Zasów
 • Zastawek