Spawanie podwodne – spawanie i cięcie podwodne – mamy w tym doświadczenie !

Czym się zajmujemy?

Miedzy innymi wykonujemy cięcie i spawanie podwodne

Cięcie podwodne różnego rodzaju materiałów m.in. stali, betonu czy drewna przy pomocy:

-elektrod ultratermicznych

-wody pod wysokim ciśnieniem

-narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych

-materiałów wybuchowych

Spawanie podwodne

Prace spawalnicze i jak i inne prace  wykonywane pod powierzchnią wody są niebezpieczne i wiążą się z  ryzykiem. Wymagają zaangażowania odpowiedniego sprzętu oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników. Specjalizujemy się w wąskiej branży, w której konieczne jest posiadanie szerokiej wiedzy, doświadczenie know\how dużych umiejętności oraz odpowiednich cech charakteru.

AQUARIUS posiada wszystkie te zasoby. Jesteśmy w stanie skutecznie i z powodzeniem przeprowadzić wiele prac związanych z cięciem i spawaniem podwodnym. Nasza kadra to zespół doświadczonych profesjonalistów działających z poszanowaniem wszystkich przepisów i zasad bezpieczeństwa. Wszystkich zainteresowanych naszymi usługami zapraszamy do bezpośredniego kontaktu, podczas którego udzielimy Państwu szczegółowych informacji i odpowiedzi na wszystkie nurtujące Państwa pytania.

Spawanie podwodne, cięcie podwodne – kiedy jest potrzebne?

Prace spawalnicze i wszelkie powiązane z nimi czynności, takie jak cięcie pod wodą są potrzebne, gdy podczas wznoszenia lub prac naprawczych  obiektów hydrotechnicznych lub jednostek pływających nie ma możliwości wykonania tych prace na sucho lub są one ekonomicznie nie uzasadnione .
Zapotrzebowanie na tego typu usługi istnieje również, podczas akcji ratunkowych lub wydobywczych zatopionych jednostek . 

Spawanie podwodne
Spawanie podwodne

Kto może wykonywać spawanie podwodne ?

Firma która spełni warunki które są regulowane przez –Ustawę z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych .
– Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 17 wrzesnia 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych .

Spawanie podwodne
Spawanie podwodne

W związku z czym spawanie pod wodą  jak i każde inne prace podwodne zgodnie z obowiązującymi prawem w Polsce mogą wykonywać tylko firmy które posiadają certyfikat BHP nadany przez zatwierdzona jednostkę certyfikująca   , który stwierdza  iż System Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy został oceniony i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami ISO 45001:2018 . Aby uzyskać certyfikat firma musi spełnić szereg warunków technicznych. Jednym z podstawowych warunków jest zarządzenie pracą tak by wykonywanie usług podwodnych zapewniało najwyższy z możliwych poziom bezpieczeństwa.

Aby  uzyskać wymagany poziom bezpieczeństwa należy min. wykonywać prace podwodnych w sprzęcie do tego przeznaczonym .Takim jak hełm do prac podwodnych najczęściej stosowane są hełm KM 27/37 ,  tablica  powietrzna, komunikacja, wizja, pępowina, suche skafandry. A do nurkowań przekraczających 20 metrów lub gdy czas dekompresji przekracza 30 minut komora hiperbaryczna.

Sprzęt musi być certyfikowany i regularnie serwisowany by  zniwelować ryzyko wypadku . Zabronione w jest poprzez Ustawę z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych , świadczenie usług prac podwodnych w oprzyrządowaniu przeznaczonym do nurkowania rekreacyjnego/sportowego .

Spawanie podwodne
Spawanie podwodne

Dodatkowo aby wykonywać prace podwodne w Polsce należy posiadać przeszkolony zespół który składa się z minimum z 2 nurków i kierownika prac podwodnych. Zespół musi posiadać uprawnienia do prac podwodnych nadanych przez Urząd Morski w Polsce.  Obowiązującymi uprawnieniami do wykonywania prac podwodnych w Polsce jest dyplom nurka klasy III , II , I , Sat  dyplom kierownika prac podwodnych klasy III , II, I. Poszczególne klasy nurka odpowiadają określonym głębokościom, na których może on pracować. Im wyższa klasa tym nurek może wykonywać prace na większej głębokości.  Żadne inne uprawniania nurkowe/płetwo nurkowe  wydane przez jednostki rekreacyjne kluby sportowe lub zagraniczne nie pozwalają wykonywać prace podwodnych w Polsce.

Dodatkowo nurek zawodowy powinien odznaczać się bardzo dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym przez orzeczenie lekarskie. Aby takie orzeczenie uzyskać nurek musi przejść szereg badań zatwierdzonych przez komisje lekarska min. testy hiperbaryczne .

Ponadto nurek musi przejść szkolenie w zakresie reagowania w sytuacjach awaryjnych, takich jak resuscytacja krążeniowo-oddechowa i pierwsza pomoc.

Spawanie podwodne
Spawanie podwodne

Prace podwodne wszystkie są z natury pracami niebezpiecznymi dodatkowo wyróżniamy prace szczególnie niebezpieczne takie jak 

-> prace z użyciem materiałów wybuchowych;

-> spawanie i cięcie termiczne;

-> prace w wodach chemicznie i biologicznie zanieczyszczonych;

-> prace związane z penetracją wnętrza wraków.

Ryzyka prac podwodnych

1

Śmierć przez utonięcie –do takich tragicznych przypadków dochodzi niewątpliwie rzadko, jednak stanowią one wielkie niebezpieczeństwo i najczęściej spowodowane  są one wykonywania prac w nieprzewidzianym do tego sprzęcie lub awaria sprzętu .  Dlatego tak ważne jest wykonywanie regularnych przeglądów oraz korzystanie ze sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań technologicznych.

2

Delta P – inaczej ciśnienie różnicowe, zjawisko to powstaje, gdy przecinają się dwa zbiorniki wodne o różnym ciśnieniu. Woda przepływająca ze zbiornika o wysokim ciśnieniu do tego z niskim ciśnieniem może spowodować wciągnięcie nurka do strumienia, a jej siła uderzeniowa może spowodować nawet śmierć. Statystycznie biorąc różnica ciśnień jest najczęstszą przyczyna wypadków  na świecie podczas prac  nurkowych .   Mimo ze nie są one klasyfikowanie w jako szczególnie niebezpieczne należy przy wykonywaniu ich zachować największą ostrożność . 

3

Choroba dekompresyjna / barotrauma płuc ( uraz ciśnieniowy ) – narażeni są na nią ci nurkowie, którzy zbyt szybko wynurzają się na powierzchnię wody i nie stosują tzw. przystanków dekompresyjnych. Ryzyko dotknięcia skutkami choroby dekompresyjnej jest szczególnie wysokie we wszystkich sytuacjach awaryjnych, podczas których wymagane jest szybkie wynurzenie.

4

Zawalenie się konstrukcji  –podczas ciecia podwodnego konstrukcji przy niskiej widoczności istnieje duże ryzyko iż element odcinany może spaść na nurka i spowodować uraz .  

5

Podwodna eksplozja – spawanie podwodne prowadzi do powstania głównie tlenu i wodoru, które mogą prowadzić do wybuchu tworząc wybuchowy bąbel, dlatego podczas prac podwodnych konieczne jest zapewnienie ujścia wybuchowym gazą na powierzchnie .