POGOTOWIE NURKOWE

PRZEGLĄDY PODWODNE

 • Jednostek pływających
 • Ścianek szczelnych i budowli hydrotechnicznych
 • Dna zbiorników wodnych

WYDOBYWANIE ZATOPIONYCH PRZEDMIOTÓW

CIECIE I SPAWANIE PODWODNE

ZAKŁADANIE PLASTRÓW

FILMOWANIE I FOTOGRAFOWANIE OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD WODA

UKŁADANIE

 • Materacy
 • Geowłókniny

BETONOWANIE PODWODNE

PRACE ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE

NAPRAWY PODWODNE ŚCIANEK SZCZELNYCH

 • Betonowych
 • Stalowych
 • Drewnianych

NAPRAWY KADŁUBÓW JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH

PRACE PODCZYSZCZENIOWE

ODMULANIE

PRACE PODWODNE WYMAGAJĄCE NIESTANDARDOWYCH ROZWIĄZAŃ

REMONTY ,NAPRAWY

 • Zapór
 • Śluz
 • Jazów
 • Zasów
 • Zastawek