W 2015 r. Paweł Kryszczuk nurek II klasy kontynuując tradycje rodzinna, założył firmę Aquarius. Pierwsze kroki firma zaczynała jako podwykonawca spółki, której współwłaścicielem był Waldemar Kryszczuk nurek I klasy z 35-letnim doświadczeniem. Obecnie jest on filarem firmy Aquarius.
Pełni funkcje głównego kierownika prac podwodnych i osoby odpowiedzialnej za technologie wykonania prac


Waldemar Kryszczuk – kierownik prac podwodnych II klasy wprowadził do firmy Aquarius najwyższe standardy wykonywania robot podwodnych i hydrotechnicznych. Na dzień dzisiejszy jest on pracownikiem firmy i jej głównym filarem

W 2016 roku firma zaczęła realizować prace podwodne o szersza grupę klientów

W 2019 wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku Paweł Kryszczuk uzyskał uprawnienia zawodowe do prac związanych z dostępem do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w samodzielnych stanowiskach w tym stanowiskach nadzoru . W zakresie prowadzenia prac oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych w tym ich niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego .

Firma Aquarius posiada certyfikat wydany przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. Który zaświadcza ze System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy został oceniony i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami ISO 45001:2018
W zakresie certyfikacji : wykonywania prac podwodnych i hydrotechnicznych


Ekipa nurkowa posiada uprawnienia E i D grupy 1 i 2

Posiadamy ubezpieczenie O.C na kwotę 500.000 zł